Planerat arbete med strömförsörjningen den 29/9 kl 14:00-20:00

Akademiska hus gör ett planerat underhållsarbete med högspänningsanläggningen i Universitetsledningshuset den 29/9 kl 14:00-20:00.

Universitetets datorhall i Universitetsledningshuset kommer att påverkas och därför sker följande åtgärd:

  • Datorhallen kommer att stängas ned inför det planerade arbetet. Det innebär minskad redundans för centrala IT-tjänster, men bör ej påverka tillgängligheten. Det kan dock bli tillfälliga avbrott när redundansen stängs ned.

Arbetet är planerat så att det ska skapa en så liten påverkan som möjligt på de centrala IT-tjänsterna. Dock innebär arbete med strömförsörjningen alltid risker så störningar kan förekomma.

Arbetet påverkar förutom datorhallen även den vanliga strömförsörjningen i vissa andra hus under denna tid. Akademiska Hus informerar om detta via sina egna kanaler.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, onsdag 22/9 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På onsdag den 22/9 kl. 7.00 kommer den centrala inloggningstjänsten ADFS att påverkas av ett kort avbrott i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Wednesday September 22, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Planerad arbete i klienthanteringstjänsten,torsdag 16/9, från kl 08:00 till kl 15:00.

Torsdag 16 september kommer klienthanteringstjänsten att vara otillgänglig från kl 08:00 på grund av arbete med uppdatering av server. Under denna period kommer inte installation/ominstallation av datorer fungera för er som använder tjänsten.

Efter 15:00 kommer klienthanteringstjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Cambro

Vi har just nu en driftstörning i Cambro.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Primula och PASS, onsdag 8 september, från kl 07.00 till kl 08.00

Onsdag den 8 september kommer Primula och PASS att påverkas av en systemuppdatering.  Under denna period kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Primula och PASS is closed, 8/9-2021 , 07.00-08.00.

Efter kl 08.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen!

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av umu.se ,tisdag den 7 september, från kl. 7.30 till kl. 08.00.

Den 7 september, från kl. 7.30 till till kl. 08.00 kommer umu.se att påverkas av en uppdatering av EpiServer CMS som är publiceringssystemet som används för umu.se. Under denna period kommer det tidvis inte att gå att logga in på umu.se, varken som redaktör eller som student, i övrigt ska besökare inte märka av uppdateringen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har hittat en gemensam faktor för de klienter som inte kunde synkronisera sin epost och har applicerat en fix för detta. Upplever du problem med synkningen på din mobil starta i så fall om telefonen och pröva synkronisera din epost på nytt. Vissa har behövt installera om appen på telefonen för att den skall komma igång.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Office 365 rörande vidarebefordran av epost för studenter

Microsoft har haft en driftstörning i sin webmailstjänst som gör att du inte kan sätta vidarebefordran av epost. Funktionen för autosvar och inboxregler verkar också ha påverkas. Problemet verkar drabba användare som har ett annat språk än engelska inställt i sin webmail.

Det verkar inte påverka befintliga inställningar men du kan inte ändra dem.

Microsoft har börjat skjuta ut en fix och det verkar som att den har börjat appliceras på våra användare. Det kan dock ta några dagar innan alla mailboxar är åtgärdade.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har ett en gemensam faktor för de klienter som inte kunde synkronisera sin epost och håller på att applicera en fix för detta. Upplever du problem med synkningen på din mobil starta i så fall om telefonen och pröva synkronisera din epost på nytt. Vi återkommer senast innan kl. 16 med en ny statusrapport.

Vi har fått in rapporter om att ett flertal användare har problem med att synka eposten på sina mobila enheter. Vi håller på att samla in information om vilka typer av enheter och klienter det berör och för att utreda om problemet ligger på klientnivå, konton eller på servernivå. Webmail och desktopklienter fungerar

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 13.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk