Planerad teknisk service på VPN tjänsten den 4 maj kl 20-22

Måndagen den 4 maj kl 20.00–22.00 kommer underhåll och servicearbete ske på VPN tjänsten. Det innebär att VPN tjänsten under den tiden delvis kommer att vara otillgänglig.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad teknisk service på datanätet den 4 maj kl 20-24

Måndagen den 4 maj kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i inloggningen till antispamtjänsten

Inloggningen till karantänen för antispam fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i inloggningen till antispam

Vi har just nu en driftstörning på inloggningen till antispamtjänsten. Det innebär att det inte går att logga in och kontrollera mailen som fastnat i karantänen.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 10.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i integrationsplattformen Kardia, onsdag 22 april, från kl. 7.00 till kl. 11.00

Onsdag den 22/4 kl. 7.00 kommer integrationsplattformen Kardia att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)

Efter kl. 11 kommer integrationsplattformen fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se 

Planerat servicearbete 20 april påverkade hela universitetet

Under måndag morgon uppstod omfattande driftstörningar i universitetets IT-system.

Under ett planerat elarbete med strömförsörjningen till universitets driftshall uppstod problem när en brytare i ställverket skulle bytas ut. Utbytet var planerat sedan lång tid och ett led i säkerställandet av driftstabilitet.

Arbetet förutsatte att strömstabilisatorn (UPS:en) var bortkopplad. Istället skulle elström genereras från vår reservströmförsörjning (ett dieselaggregat). Dieselaggregatet gick igång som den skulle när strömmen i ställverket slogs av, men blev stoppad av ett oförutsett larm. Därmed blev driftshallen strömlös. Det tog 30 minuter att arbeta sig förbi larmet och få igång dieselaggregatet igen.

Driftsstoppet mellan klockan 08.16–08.46 påverkade flera centrala tjänster. Det var problem att logga in i flera av universitetets tjänster och system, störningar på e-posttjänsten med mera.

De flesta tjänster fungerar normalt igen

De centrala tjänsterna sattes igång allt eftersom. Vid 10-tiden fungerade de allra flesta system igen, till exempel universitets webbar, e-post, Skype för företag och telefoni.

Åtgärdad driftstörning umu.se

Umu.se fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning på umu.se

Vi har just nu en driftstörning på umu.se. Det innebär att det kan vara svårt att nå vissa sidor och att det kan vara svårt att logga in och redigera sidor.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i centrala tjänster

Alla centrala tjänster fungerar nu normalt. En viss fördröjning kan ske innan vissa ändringar slår igenom i system som exempelvis personaladmininstration.

Uppdatering, pågående driftstörning i centrala tjänster

Vi har fortfarande problem med vissa centrala tjänster. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 12.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se