Planerad åtgärd i eduroam, söndag, 1/12

Söndag, 1/12 kommer systemförändringar för eduroam göra att certifikat som skapats för mer än två år sedan slutar fungera. Om du redan nu vet att du har en mobiltelefon, dator, surfplatta eller annan enhet som använder ett äldre certifikat kan du installera nytt certifikat på dessa enheter redan nu: https://manual.its.umu.se/tradlost-nat-vid-umea-universitet/

Om du befinner på universitetets campus https://manual.its.umu.se/?s=umu+wifi
Övriga platser https://manual.its.umu.se/?s=eduroam+manuellt

Due to system changes, eduroam certificates created more than two years ago will cease to operate from 191201.
If you already know that you have older certificates, you can download new ones by installing eduroam again: https://manual.its.umu.se/en/about-the-wireless-network-at-umea-university/

If you are on the university campus https://manual.its.umu.se/en/?s=umu+wifi
Other places https://manual.its.umu.se/?s=eduroam+manuellt

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Flexite autentisering, idag torsdag 2019-11-07, från 11:00 till 12:00.

Flexite certifikatet för single sign-on snart går ut och måste bytas och detta kommer att utföras idag 7/11 mellan 11:00 och 12:00. Logga gärna ut ur Flexite innan klockan 11:00 då inloggade kommer att bli utloggade så ev. osparade ändringar kan gå förlorade efter klockan 11:00.

Efter 12:00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Ladok/Malfunction in Ladok is fixed

Ladok fungerar nu normalt.

Ladok now works normally.

Pågående driftstörning i Ladok/Ongoing operational failure in Ladok

Vi har just nu en driftstörning i Ladok. Det innebär att information från antagningssystemet NyA om exempelvis antagningar till kurser, återbud med mera inte hämtas till Ladok och därmed inte visas på studentwebben.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

We currently have a malfunction in the Ladok system. This means that information from the NyA admissions system about, for example, courses you have been admitted to or have declined your place in, is not retrieved to Ladok and thus not displayed on the student web.

We are working to solve the problem and will be back with more information.

Do you have questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i Flexite autentisering framflyttad.

Den planerade åtgärden på Flexite authentisering misslyckade och kommer att utföras vid senare tidpunkt inom kort. Ny dag och tid meddelas här.

Flexite skall fungera som vanligt.

Planerad uppdatering i Flexite autentisering, onsdag 2019-11-06, från 11:00 till 12:00.

Onsdag 6 November kommer Flexite inloggning. Orsaken är att certifikatet för single sign-on snart går ut och måste bytas. Logga gärna ut ur Flexite innan klockan 11:00 då inloggade kommer att bli utloggade så ev. osparade ändringar kan gå förlorade efter klockan 11:00.

Efter 12:00 kommer Flexite att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Förlängd nedtid för tjänsterna minfilyta och gemensam filyta till kl. 15:00

Den planerade uppdateringen av personlig filyta (minfilyta) och gemensam filyta har tyvärr dragit ut på tiden.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig från kl. 15:00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Kursadministration

Kursadministration fungerar nu normalt, driftstörningen påverkade endast beställningar eller ändringar mot Moodle. Kontakta supporten om ni har beställt eller gjort ändringar i en kurssajt i Moodle under dagen som inte slagit igenom.

Pågående driftstörning i Kursadministration

Vi har just nu en driftstörning i Kursadministration. Det innebär att kurser inte kan skapas i Moodle.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cambro

Cambro fungerar nu normalt.