Fortsatt driftstörning i e-post för medarbetare

Det är fortfarande driftstörningar som påverkar e-posten för medarbetare.  Driftstörningen innebär att du inte kan komma åt din e-post via din klient eller via webmail.umu.se utan att använda VPN. Utgående och inkommande epost fungerar som vanligt. 

Problemen kan även påverka din kalender i Teams. 

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 16.30.  

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk