Planerat arbete med strömförsörjningen den 16/8 och 18/8

Akademiska hus gör ett planerat underhållsarbete med högspänningsanläggningen i MIT-huset (16/8) och Universitetsledningshuset (18/8).

Universitetets båda datorhallar kommer att påverkas och därför sker att antal åtgärder:

  • MIT-huset 16/8, kl 20-24: Reservkraften håller igång datorhallen.
  • Universitetsledningshuset 18/8, kl 17-24: Datorhallen kommer att stängas ned inför det planerade arbetet. Det innebär minskad redundans för centrala IT-tjänster, men bör ej påverka tillgängligheten. Det kan dock bli tillfälliga avbrott när redundansen stängs ned.

Arbetet är planerat så att det ska skapa en så liten påverkan som möjligt på de centrala IT-tjänsterna. Dock innebär arbete med strömförsörjningen alltid risker så störningar kan förekomma.

Arbetet påverkar förutom datorhallar även den vanliga strömförsörjningen i respektive hus under dessa tider. Akademiska hus kommer att informera om detta i sina egna kanaler.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk