Pågående driftstörning i e-posten för medarbetare

Vi har just nu en driftstörning i eposten Det innebär att du inte kan komma åt din e-post via din klient eller via webmail.umu.se utan att använda VPN.

Utgående och inkommande epost fungerar som vanligt.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 14.00.

Beställa VPN

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk