Åtgärdad driftstörning i e-post för medarbetare

E-posten för medarbetare fungerar nu normalt och VPN är inte nödvändigt för att komma åt din e-post. Om du fortfarande upplever problem kan du behöva starta om din e-postklient.