Planerad uppdatering i Kontoaktivering, onsdag 27 april, från kl. 7.30 till kl. 8.30

Onsdag 27 april kommer Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/Kontoaktivering) att påverkas av en uppdatering. Under denna period kan studenter, anställda och anknutna uppleva problem vid aktivering av Umu-id.

Efter kl. 8.30 kommer systemet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerat servicearbete i Primula och PASS, onsdag, 27 april kl 07.00 – 10.00

Onsdag den 27 april kommer Primula och PASS att påverkas av servicearbete.  Större delen av denna tidsperiod kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Efter kl. 10.00  kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 2 maj kl 20-24

Måndagen den 2 maj kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad omstart av e-postserver, fredag 22/4, kl. 07.45-08.15

Fredag den 22/4 kommer inkommande och utgående epost att påverkas av en flytt av en av maskinerna som hanterar detta. Anledningen är det pågående arbetet med att förbättra universitetets centrala datorhall.

Du kan uppleva viss fördröjning i inkommande och utgående epost under denna period.

Efter 08.30 kommer e-postflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av Survey & Report, onsdag 20/4 07.00-07.30

På onsdag morgon ca 07.00-07.30 kommer en uppdatering ske av Survey & Report. Under denna tid är det inte möjligt att arbeta i systemet. Under uppdateringen kommer det även att uppstå störningar då enkäter skall besvaras. Störningarna omfattar även kursvärderingar i Canvas.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Umu.se

Umu.se fungerar nu normalt. En temporär åtgärd är att webbredaktörer inte kan logga in och göra uppdateringar förrän tisdag fōrmiddag.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Canvas

Canvas fungerar nu normalt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Primula och PASS, tisdag 5 april, från kl 07.00-12.00

Tisdag förmiddag den 5/4-22 kommer Primula och PASS att påverkas av en större uppdatering.  Under denna tidsperiod kommer Primula och PASS inte att kunna användas.

Efter kl 12.00 kommer Primula och PASS att fungera igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad teknisk service på datanätet den 4 april kl 20-24

Måndagen den 4 april kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att vara otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad arbete i klienthanteringstjänsten,onsdag 30/3, från kl 08:00 till kl 16:30.

Onsdag 30 mars kommer klienthanteringstjänsten att vara otillgänglig från kl 08:00 på grund av servicearbete med server. Under denna period kommer inte programinstallation och installation/ominstallation av datorer fungera för er som använder tjänsten.

Efter 16:30 kommer klienthanteringstjänsten att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk