Planerad teknisk service på datanätet den 1 november kl 20-24

Måndagen den 1 november kl 20.00–24.00 kommer underhåll och servicearbete ske på datanätet för att förbättra tillgängligheten och minska risken för störningar.

Arbetet berör de centrala tjänsterna samt de fasta och trådlösa klientnäten som under servicetiden delvis kommer att bli otillgängliga.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i inloggningstjänsten, tisdag 26/10 från kl. 7.00 till kl. 7.30

På tisdag den 26/10 kl. 7.00 kan den centrala inloggningstjänsten ADFS delvis vara otillgänglig i samband med en uppdatering.

Efter kl. 7.30 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

On Tuesday October 26, a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 7.30 a.m.

Questions? Contact Servicedesk
www.umu.se/en/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Skype-miljön

Skype-miljön fungerar nu normalt. Problemen med felaktig status på användare skall nu vara löst.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i Primula och PASS, onsdag 13 oktober, från kl 07.00 till kl 08.00

Onsdag den 13 oktober kommer Primula och PASS att påverkas av en systemuppdatering.  Under denna period kommer Primula och PASS att vara otillgänglig.

Primula and PASS is closed, 13/10-2021 , 07.00-08.00.

Efter kl 08.00 kommer tjänsterna att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i skyddade dokument, Måndag 11/10 från 0830-1600

Månda 11/10  kommer Skyddade dokument att påverkas av systemuppdatering där man kommer att flytta databaser till separata diskar för att minska risken för ner tid om en disk går sönder. Man vill sprida risken och få upp hastigheten på siterna genom att sprida skyddade dokument databaser till separata diskar. Under denna period kommer accessen till skyddade dokument vara delvis eller helt nere.

Efter 1630 kommer skyddade dokument att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i E-postsystemet

E-posten fungerar nu normalt. Viss fördröjning kan finnas kvar på tidigare skickade meddelanden som nu kommer levereras allt eftersom. Mail som tidigare misslyckats helt (delivery failed) kommer tyvärr att behöva skickas på nytt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i E-postsystemet

Vi har fortsatta driftstörningar i E-postsystemet. På grund av felet skickar vi ut mail från ett annat IP-nummer än normalt. Detta gör att vissa mottagare behandlar oss med försiktighet(throttlar , delivery delayed) och enbart tar emot en viss mängd per timme.

Mail som inte kommit fram (delivery failed) måste tyvärr skickas om tills vi löst problemet

Vi arbetar vidare och återkommer med mer information kl 17

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Försening i det planerade arbetet med integrationsplattformen, beräknas vara klart kl. 12 idag

Arbetet med uppdateringen av integrationsplattformen Kardia som var planerat mellan 7 och 11 idag drar ut på tiden. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

  • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
  • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
  • Kursadministration (https://www.kursadministration.umu.se/)
  • Registrering supportärenden (https://www.umu.se/servicedesk)
  • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
  • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
  • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
  • Filyta (https://administrationsverktyg.umu.se/Filyta)
  • Gästkonto (https://administrationsverktyg.umu.se/Gastkonton)

Vi beräknar att uppdateringen är klar senast kl. 12.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatt driftstörning i E-postsystemet

Vi har fortsatta driftstörningar i E-postsystemet. På grund av felet skickar vi ut mail från ett annat IP-nummer än normalt. Detta gör att vissa mottagare behandlar oss med försiktighet(throttlar, delivery delayed) och enbart tar emot en viss mängd per timme.

Mail som inte kommit fram (delivery failed) måste tyvärr skickas om tills vi löst problemet

Vi arbetar vidare och återkommer med mer information kl 14:00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i E-postsystemet

Vi har just nu en driftstörning i E-postsystemet.

In och utgående mail kan försenas.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk