I Kardia finns information om anställningar, anknutna, mailadresser, studenter, e-postadress, antagning på kurser.

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten, onsdag, 26/4, från 17.00-19.00 (påverkar bla www.servicedesk.its.umu.se och Dirigenten)

Onsdag, 26/4 kl 17-19, kommer Kardia (synkroniseringstjänsten) att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia inte kommer att fungera eller kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Följande tjänster och funktioner kommer att vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning;

 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera UmU-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
  Beställning av VPN
  Aktivering av studentkonton
  Byte av primär e-post för studenter
 • Dirigenten

Efter kl 19.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten, söndag, 9/4, från 12.00-23.00 (påverkar bla www.servicedesk.its.umu.se och Dirigenten)

Söndag, 9/4 kl 12-23, kommer Kardia (synkroniseringstjänsten) att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia inte kommer att fungera eller kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Följande tjänster och funktioner kommer att vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning;

 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera UmU-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
  Beställning av VPN
  Aktivering av studentkonton
  Byte av primär e-post för studenter
 • Dirigenten

Efter kl 23.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad åtgärd i AD-miljön påverkar Dirigenten och Servicedesk, torsdag 9/3, kl 6-7

Torsdag 9/3, kl 6-7 kommer Dirigenten och Servicedesk att påverkas av uppgradering av AD-miljön. Under denna period kan man inte göra förändringar i Dirigenten eller i Servicedesk (tex ändra primär e-postadress för en person, skapa TFID eller ändra lösenord).

Efter kl 7 kommer Dirigenten och Servicedesk att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av domänkontrollanter onsdag 8/3 & torsdag 9/3 kl. 06-07

Onsdag den 8/3 och  Torsdag den 9/3 mellan kl. 06-07 kommer AD-miljön att påverkas av en uppdatering av hårdvaran. Under denna period kan man tillfälligt bli nekad inloggning eller att inloggning tar längre tid än vanligt. Uppstår detta är det bara att pröva igen.

Efter 07.00 kommer inloggning att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Försening på uppdateringen av synkroniseringstjänsten (påverkar bla www.servicedesk.its.umu.se och Dirigenten)

Driftsättningen av synkoniseringstjänsten har tyvärr dragit ut på tiden. Vi beräknar vara klara senast kl 14.00.

Under driftsättningen så kan följande tjänster och funktioner tillfälligt vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning innan saker sker;

Hantera kursgrupper och kurssajter (via kursadministrationsverktyget)
Administrera Skypebeställningar
Hantera UmU-kort
Hantera Filyta
Skapa gästkonton
Beställning av VPN
Aktivering av studentkonton
Byte av primär e-post för studenter
Använda Dirigenten

Efter kl 14.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i synkroniseringstjänsten, tisdag, 27/2, från 08.00-12.00 (påverkar bla www.servicedesk.its.umu.se och Dirigenten)

Tisdag, 27/2 kl 8-12, kommer synkroniseringstjänsten att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

Följande tjänster och funktioner kan tillfälligt vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning;

Hantera kursgrupper och kurssajter (via kursadministrationsverktyget)
Administrera Skypebeställningar
Hantera UmU-kort
Hantera Filyta
Skapa gästkonton
Beställning av VPN
Aktivering av studentkonton
Byte av primär e-post för studenter
Använda Dirigenten

Efter kl 12.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i synkroniseringstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i synkroniseringstjänsten. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Vi arbetar med att lösa problemet och räknar med att det är åtgärdat senast imorgon torsdag (26/1).

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av lärplattformen Moodle, lördag 10/12

Lördag, 10/12 kommer Moodle (www.moodle.umu.se) att påverkas av uppdatering till en ny version.  I och med uppdateringen kommer även kursadministrationen att uppdateras. Det innebär att varken studenter eller personal kommer att kunna logga in i Moodle förrän uppgraderingen är genomförd.

I samband med detta kommer även synkroniseringstjänsten att vara otillgänglig mellan kl 8-10. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Försenat arbetet – Den planerade uppdateringen i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkroniseringstjänsten, onsdag, 8/6 drar ut på tiden

Det planerade arbetet i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkoniseringstjänsten (Kardía) drar ut på tiden och kommer att ta resten av dagen. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

OBS: Personalkatalogen kommer delvis påverkas av driftstörningar efter denna uppdatering är gjord
Efter denna uppdatering kommer visst arbete också behöva göras för visning av och sökning i personalkatalogen på umu.se och aurora.umu.se, samt hanteringen av din profilsida i Aurora. Det innebär att du kan uppleva vissa temporära störningar under eftermiddagen.

Följande tjänster och funktioner har fördröjningar eller är inte tillgängliga 8/6

 • Hantera kursgrupper
 • Skapa kurssajter i Cambro och Moodle
 • Administrera Skypebeställningar
 • Hantera UmU-kort
 • Hantera Filyta
 • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN
 • Aktivering av studentkonton
 • Byte av primär e-post för studenter
 • Använda Dirigenten

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering i www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkroniseringstjänsten, onsdag, 8/6, från 07.00-12.00

Onsdag, 9/6, kl 7-12, kommer www.servicedesk.its.umu.se, Dirigenten samt synkoniseringstjänsten (Kardía) att påverkas av en uppdatering. Det innebär att system och tjänster som använder synkroniseringstjänsten kommer uppleva en viss fördröjning innan förändringar går igenom. Under denna period fungerar det att lägga supportärenden i Servicedesk.

OBS: Personalkatalogen kommer delvis påverkas av driftstörningar efter denna uppdatering är gjord
Efter denna uppdatering kommer visst arbete också behöva göras för visning av och sökning i personalkatalogen på umu.se och aurora.umu.se, samt hanteringen av din profilsida i Aurora. Det innebär att du kan uppleva vissa temporära störningar under eftermiddagen.

Följande tjänster och funktioner har fördröjningar eller är inte tillgängliga mellan 07.00-12.00 8/6

 • Hantera kursgrupper
 • Skapa kurssajter i Cambro och Moodle
 • Administrera Skypebeställningar
 • Hantera UmU-kort
 • Hantera Filyta
 • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN
 • Aktivering av studentkonton
 • Byte av primär e-post för studenter
 • Använda Dirigenten

Efter kl 12.00 kommer dessa tjänster att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se