Problem åtgärdat med mailutskick angående Office365-License-Minecraft group

Under dagen var det många som fick massor av mail kopplat till medlemskap i en Office 365-grupp. Problemet är nu  åtgärdat.

Problemet uppstod vid arbete med licenser i Office 365. Mailen som gått ut är inte farliga men såklart irriterande. Vi ber ursäkt för det.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Angående mailutskick till Office365-License-Minecraft group

Just nu får många personer massor av mail kopplat till medlemskap i en Office 365-grupp. Vi arbetar med att lösa problemet. 

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i centrala system

Vi har just nu en driftstörning på en server som hanterar inloggning som kan påverka samtliga centrala system samt din lokala dator.

Även system för aktivering av konton m.m. är drabbade.

Felet beror på en bugg i en hotfix. Vi arbetar med att återställa hotfixen och återkommer med mer information innan kl. 09:30.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i E-post (Exchange)

E-posten fungerar nu normalt. Då det finns mycket e-post som ligger i kö, så kan det ta några timmar innan alla har skickats iväg.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i E-post (Exchange)

Vi har just nu en driftstörning i E-posten (Exchange). Det innebär att all personal som har sin e-post i Exchange inte kan skicka och ta emot e-post.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Nästa uppdatering 15:00.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Temporärt stopp att ta emot bilagor i zip-format via e-post

Från den 16 november kl 15.00 kommer bilagor i zip-format att automatiskt tas bort från e-post som skickas till din e-postadress.

Studenter, kollegor eller personer utanför Umeå universitet som skickar e-post med zip-filer kommer få ett meddelande som lyder ”zip-filer är för närvarande inte tillåtna som bilaga”.

Stoppet beror på att det pågår intrångsförsök på både nationell och global nivå genom att nyttja bilagor i e-posten. Leverantören för e-post arbetar på att ta fram en lösning så snart som möjligt.

Fler typer av bilagor påverkas inte just nu

I dagsläget påverkas bara bilagor som är skickade som zip-filer – inte andra typer av bilagor. Men det kan komma att förändras. Därför ber vi dig att vara uppmärksam på om du får e-post med bilagor som du inte förväntat dig, som har konstigt namngivna bilagor, eller på andra sätt väcker din misstänksamhet.

Vidarebefordra gärna dessa e-postmeddelanden till abuse@umu.se så hjälper IRT-funktionen på ITS att göra en bedömning. Ha även för vana att hålla dig uppdaterad via Driftinfo och IRT-bloggen.

Studenternas e-post är inte påverkad

Umeå universitets studenter har sin e-post via O365 och påverkas inte av samma temporära stopp i sin e-post. Däremot kommer bilagor i zip-format som de skickar till medarbetare under stoppet inte komma fram. Om de försöker skicka e-post med en zip-fil får de ett meddelande om att ”zip-filer är för närvarande inte tillåtna som bilaga.”

Oklart hur länge stoppet behövs

I dagsläget är det oklart hur länge det temporära stoppet behövs. Det beror framför allt på hur snabbt leverantören kan åtgärda den sårbarhet som används. Så fort en lösning för sårbarheten är tillgänglig kommer ITS installera dessa och stoppet kan hävas.

Har du frågor?

Kontakta Servicedesk, www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har hittat en gemensam faktor för de klienter som inte kunde synkronisera sin epost och har applicerat en fix för detta. Upplever du problem med synkningen på din mobil starta i så fall om telefonen och pröva synkronisera din epost på nytt. Vissa har behövt installera om appen på telefonen för att den skall komma igång.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Uppdatering – Pågående driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har ett en gemensam faktor för de klienter som inte kunde synkronisera sin epost och håller på att applicera en fix för detta. Upplever du problem med synkningen på din mobil starta i så fall om telefonen och pröva synkronisera din epost på nytt. Vi återkommer senast innan kl. 16 med en ny statusrapport.

Vi har fått in rapporter om att ett flertal användare har problem med att synka eposten på sina mobila enheter. Vi håller på att samla in information om vilka typer av enheter och klienter det berör och för att utreda om problemet ligger på klientnivå, konton eller på servernivå. Webmail och desktopklienter fungerar

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 13.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har fått in rapporter om att ett flertal användare har problem med att synka eposten på sina mobila enheter. Vi håller på att samla in information om vilka typer av enheter och klienter det berör och för att utreda om problemet ligger på klientnivå, konton eller på servernivå. Webmail och desktopklienter fungerar

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 13.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad åtgärd i Epost-miljön onsdag den 16/6 kl. 07:00-16:30

Onsdag den 16/6  kommer epostmiljön att påverkas av en nätförändring för att förbättra skyddet på epostmiljön (gäller både mailboxar i Exchange och mailboxar i Office 365). Under denna period kan du tillfälligt tappa kopplingen till din epost. Vänta i så fall en liten stund eller starta om klienten. Du kan också få meddelanden om att administratören gjort en förändring som kräver en omstart. Ingen epost går förlorad om du tappar kopplingen till din epost.

Senast kl. 16:30 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk