Planerat underhåll av universitetets epostmiljö, onsdag 2/6, 07:00-07:45

Onsdag den 2/6 kommer universitetets epostsystem Exchange att påverkas av en förändring i nätverket. Under denna period kommer miljön att vara oåtkomlig periodvis. Inga mail går förlorade under tiden systemet inte går att nå.

Senast kl. 07.45 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppgradering av antispam, torsdag 3/6, kl 08:00-12:00

Torsdag den 3/6 kommer universitetets antispamfunktion att påverkas av en uppgradering och byte av certifikat. Under denna period kan det uppstå kortare fördröjningar på inkommande och utgående epost. Intern epost och kommunikation med student.umu.se-adresser påverkas inte.

Efter 12:00 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange

De tjänster som tidigare påverkades av en driftstörning i Exchange ska nu fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Fortsatta driftstörningar för vissa tjänster i Exchange

Vi har fortsatta driftstörningar i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

  • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
  • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemen och återkommer tisdag 20/4 före lunch.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning för vissa tjänster i Exchange

Vi har just nu en driftstörning i Exchange som gör att vissa tjänster inte fungerar som normalt. Exempel på tjänster som är berörda:

  • Nyanställda kan ha problem med att komma åt sin e-postlåda
  • Möjligheten att utöka utrymmet för e-postlåda fungerar ej

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast måndag 19/4 11.00.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i Exchange

Installationen avslutad och e-postsystemet Exchange fungerar nu normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i Exchange

Installation av uppdateringar pågår under dagen på e-postsystemet Exchange. Vissa störningar av tjänsten kan upplevas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Åtgärdad driftstörning i e-post för medarbetare

E-posten för medarbetare fungerar nu normalt och VPN är inte nödvändigt för att komma åt din e-post. Om du fortfarande upplever problem kan du behöva starta om din e-postklient. 

Pågående driftstörning i e-posten för medarbetare

Vi har just nu en driftstörning i eposten Det innebär att du inte kan komma åt din e-post via din klient eller via webmail.umu.se utan att använda VPN.

Utgående och inkommande epost fungerar som vanligt.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 14.00.

Beställa VPN

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering Epost i Office 365 får säker inloggning, 23/2 kl. 18:00-18:30

Tisdag 23/2 påverkas E-posten i Office 365, då en uppdatering görs så att säker inloggning aktiveras, även kallad ”Modern Authentication”.

Det gör att användare av Outlook som har sin e-post i Office 365 från sin dator, mobil eller platta kommer att få logga in på nytt och får då samma typ av inloggning som i Office 365 i övrigt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk