Allvarlig sårbarhet som gäller Microsoft Office

Det finns nu en s.k. ZeroDay-sårbarhet i Microsoft Support Diagnostic Tool, som används av Microsoft-Office för Windows. Sårbarheten utnyttjas aktivt redan så det är av yttersta vikt att alla windows-datorer är uppdaterade.

Sårbarheten ger möjlighet att utföra kommandon på datorn bara genom att förhandsvisa ett Office-dokument i mail-klienten. Detta görs genom att attackeraren använder sig av en service som heter i Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) i Windows – msdt.exe.

Om du har en version av Microsoft Defender Antivirus Detection Build som är av version 1.367.719.0  eller nyare så ska du inte vara sårbar.

  • För dig som har klienthantering så ska du redan ha ett tillräckligt skydd.
  • För dig som inte har klienthantering så är det av yttersta vikt att din dator omedelbart uppdateras till senaste version!!! Kör då en ”Windows Update” så kommer även Microsoft Defender att uppdateras. Om du känner att du behöver assistans med detta kontaktar du Servicedesk på ITS.

För att kontrollera vilken version du har av Windows Defender

Gå till Inställningar.

Sedan: Sekretess och säkerhet –> Windows-säkerhet –> Skydd mot virus & hot –> Uppdateringar för Skydd mot virus & hot
Klicka på Skyddsuppdateringar

Version av säkerhetsinsikter ska alltså vara 1.367.719.0 eller nyare för att du ska vara skyddad från sårbarheten.

Mer att läsa på Cert.se:s hemsida: Allvarlig 0-day-sårbarhet i Microsoft Office − www.cert.se
Microsoft: https://msrc-blog.microsoft.com/2022/05/30/guidance-for-cve-2022-30190-microsoft-support-diagnostic-tool-vulnerability/