Undvik objudna gäster i Zoom

Det har på UmU vid ett tillfälle nyligen under ett Zoom-möte kommit in objudna gäster, som delat oönskat material. Vi vill påminna om säkerheten i samband med Zoom-möten för att förhindra dylika händelser i framtiden.

Det finns ett utmärkt dokument som beskriver olika sätt att hantera åtkomsten i Zoom.

Några korta punkter att påminna om:

  • Lägg inte ut möteslänkar offentligt, som t.ex. på sociala medier.
  • Sätt lösenord eller väntrum på mötet.
  • Inaktivera ”Join before Host” så att ingen kan komma in och ta över mötet.
  • Begränsa möjligheten att delta skärm och skriva i chatten.
  • Lås mötet då det startat så ingen mer kan komma in.
  • Se till att din Zoom-klient är uppdaterad till senaste version.

Som värd (Host) för mötet har du också alltid möjlighet att kasta ut deltagare på mötet, om du känner dig tveksam om de är legitima deltagare eller inte.

Fler tips och detaljerade beskrivningar på hur detta görs i praktiken finns i dokumentet som är länkat ovan.