Inlägg av Julia Lundmark Weinz

Underhållsarbete i Moodle, tisdag, 21 juni, från kl 9 till kl 12

Tisdag den 21/6 mellan kl 09-12 kommer Moodle att påverkas av ett fortsatt underhållsarbete som ett steg i avvecklingen av lärplattformen. Under denna period kommer systemet inte vara tillgängligt. Efter kl 12 kommer Moodle att vara försatt i läsläge. Mer om avvecklingen återfinns på intranätet Aurora Vid frågor kontakta Servicedeskwww.umu.se/servicedesk

Pågående driftstörning i UmU Play

Vi har just nu en driftstörning i undertextningstjänsten i UmU Play. Det innebär att det inte går att beställa några nya undertexter. Redan textade videofilmer påverkas inte.  Systemleverantören arbetar med att åtgärda felet och vi återkommer när vi har mer information. Vid frågor kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i UmU Play, fredag 28/1 från kl 22:00 till söndag 30/1 kl 09:00

Fredagen den 28/1 från kl 22:00 kommer videotjänsten UmU Play att påverkas av en planerad uppdatering hos systemleverantören. Under denna period förväntas störningar och tillfälliga avbrott som påverkar Live Streaming, uppladdning av media samt åtkomst till videobibliotek.  Från söndag den 30/1 kl 09:00 beräknas arbetet vara klart och tjänsten fungera normalt igen. Vid frågor kontakta Servicedeskwww.umu.se/servicedesk