Underhållsarbete i Moodle, tisdag, 21 juni, från kl 9 till kl 12

Tisdag den 21/6 mellan kl 09-12 kommer Moodle att påverkas av ett fortsatt underhållsarbete som ett steg i avvecklingen av lärplattformen. Under denna period kommer systemet inte vara tillgängligt. Efter kl 12 kommer Moodle att vara försatt i läsläge.

Mer om avvecklingen återfinns på intranätet Aurora

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk