Pågående driftstörning i Survey & Report

Vi upplever just nu störningar i enkätsystemet Survey & Report vid användning av webbläsaren Safari. Problemen påverkar även kursvärderingar i Canvas.

Vi arbetar med att lösa problemet. Felsökning pågår tillsammans med systemleverantören.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk