Information som rör CAS/AD/ADFS mm

Flera centrala system och tjänster är nu åter igång – några återstår

Ett planerat elarbete av Akademiska hus orsakade driftstörning för ett flertal centrala system och tjänster. Det gjorde att ett antal system stängdes ner okontrollerat och har behövt ses över och startas om under kontrollerade former.

Alla system och tjänster är på väg att startas upp och kommer bli tillgängliga allt eftersom. Exempelvis är umu.se, intranätet Aurora (ej samarbetsytorna) och Skype för företag åter igång, men kan ha vissa driftstörningar under dagen.

Det kan hända att ITS behöver vidta åtgärder under dagen som kan innebära tillfälliga driftstörningar i enstaka system. Mer information kommer under dagen.

Åtgärdad driftstörning i Kontoaktiveringstjänsten

Kontoaktiveringar fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Kontoaktiveringstjänsten

Vi har just nu en driftstörning i tjänsten för att aktivera konton.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information före kl. 10.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i synkroniseringstjänsten och kontoaktivering

Synkroniseringstjänsten samt kontoaktivering fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i synkroniseringstjänsten

Synkroniseringstjänsten Kardía påverkas just nu av en driftstörning. Det innebär att system och tjänster som använder Kardía kan vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
  Hantera kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  Registrera ärenden
  Administrera Skypebeställningar
  Hantera UmU-kort
  Hantera Filyta
  Skapa gästkonton
  Beställning av VPN
  Aktivering av studentkonton
  Byte av primär e-post för studenter
 • Dirigenten

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information före kl. 11.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning vid aktivering av konto

Vi har just nu en driftstörning i aktiveringsguiden. Det innebär att det kan vara problem att aktivera nya konton.

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information före kl. 10.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i e-postsystemet påverkar e-postutskick från flertalet andra system

Vi har just nu en driftstörning i e-posten. Det kan förekomma temporära driftstörningar på utgående e-post till externa adresser, vilket innebär att e-post ej skickas utan läggs på kö.

Det innebär också att e-post som skickas ut i samband med olika typer av tjänster också fördröjs. Exempel på tjänster där e-postnotifieringar köas upp är:

 • Studentaktivering
 • Information till prefekter och IT-ansvariga om förändringar för anknutna och anställda
 • Information om att du blivit tillagd på en kurssajt

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information senast kl 13.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat underhåll av inloggningstjänsten, tisdag 7/11, från kl. 7.30 till ca kl. 9

Tisdagen den 7/11 mellan kl. 7.30 och ca kl. 9 sker ett underhåll av inloggningstjänsten som används för system med central inloggning, dvs. där du loggar in med ditt Umu-id.

Under denna period kan det hända att du blir utloggad och kan behöva logga in igen. Om du upplever problem så prova att starta om webbläsaren och försök på nytt.

I samband med underhållet kommer bilden på inloggningssidan att bytas ut, se nedan.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Scheduled update of login services

On Tuesday 7/11 a maintenance of our login services is scheduled between 7:30 and 9.

During this period you may be logged out and need to log in again. This applies to services that use central authentication. If you are experiencing problems, try restarting your browser and try again.

After this maintenance the login page is redesigned.

Any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Fortsatt försening för uppdateringen av synkroniseringstjänsten

Driftsättningen av synkoniseringstjänsten har tyvärr dragit ut på tiden. Vi beräknar vara klara senast kl 15.00.

Under driftsättningen så kan följande tjänster och funktioner tillfälligt vara otillgängliga eller så kan man uppleva en fördröjning innan saker sker;

 • Hantera kursgrupper och kurssajter (via kursadministrationsverktyget)
 • Administrera Skypebeställningar
 • Hantera UmU-kort
 • Hantera Filyta
 • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN
 • Aktivering av studentkonton
 • Byte av primär e-post för studenter
 • Använda Dirigenten

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av inloggningstjänsterna (CAS/ADFS), torsdag, 8/12, från kl 7 till kl 7.30

Torsdagen den 8/12 sker underhåll av våra inloggningstjänster (CAS och ADFS) mellan kl 7-7:30. Under denna period kan det vara svårt att logga in i tjänster, alternativt kan du bli utloggad och behöver logga in igen. Detta gäller för tjänster som använder central inloggning. Om du upplever problem så prova att starta om webbläsaren och försök på nytt.

Efter driftsättning har inloggningssidorna fått ny design. Läs mer på Aurora https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-telefoni/inloggningar/ny-design-vid-inloggning/

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Scheduled update of login services (CAS/ADFS)
Thursday 8/12 a maintenance of our login services (CAS and ADFS) is scheduled between  7-7: 30. During this period, it may be difficult to log into the service, alternatively, you may be logged out and need to log in again. This applies to services that use central authentication. If you are experiencing problems, try restarting your browser and try again.

After this maintenance the login pages is redesigned. Read more at Aurora https://www.aurora.umu.se/en/service-and-support/it-and-telephony/inloggningar/new-design-at-login/

Any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se