Planerad uppdatering av integrationsplattformen med påverkan på bl.a. inloggningstjänsten ADFS, tisdag 16/6 från kl. 07 och resten dagen

Tisdagen den 16/6 kl. 7.00 kommer integrationsplattformen att påverkas av en uppgradering. Det innebär att system och tjänster som använder Kardia kommer att vara otillgängliga eller så kan användare av dessa system uppleva en viss fördröjning innan ändringar slår igenom.

Följande tjänster och system påverkas:

 • Inloggningstjänsten ADFS som används för att logga in till de flesta av våra centrala system
 • Studentwebben (https://www.umu.se/student)
 • Kontoaktivering (https://administrationsverktyg.umu.se/kontoaktivering)
 • Kursadministration (www.kursadministration.umu.se)
 • Hantera Kursgrupper och kurssajter
 • Servicedesk (servicedesk.its.umu.se)
  • Registrera ärenden
  • Hantera UmU-kort
  • Hantera Filyta
  • Skapa gästkonton
 • Beställning av VPN (https://administrationsverktyg.umu.se/vpn)
 • Telefonianknytning (https://administrationsverktyg.umu.se/TelefoniAnknytning)
 • Personaladministration (https://administrationsverktyg.umu.se/personaladministration)
 • OU-admin (https://administrationsverktyg.umu.se/OU)
 • Kursrapport
 • Web-ISP

Vi beräknar att arbetet pågår under större delen av dagen, men vi jobbar för att det ska bli så lite störningar som möjligt. Med tanke på att arbetet är som mest intensivt i början är det störst risk för störningar på förmiddagen. Inloggningstjänsten beräknas vara tillgänglig efter kl. 8.

För att komma i kontakt med IT-supporten under uppgraderingen kan du tillfälligt e-posta in ärenden till support@its.umu.se.

Åtgärdad driftstörning i Aurora

Aurora fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Aurora

Vi har just nu en driftstörning i aurora. Det innebär att det kan vara svårt att nå www.aurora.umu.se

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i centrala tjänster

Alla centrala tjänster fungerar nu normalt. En viss fördröjning kan ske innan vissa ändringar slår igenom i system som exempelvis personaladmininstration.

Planerat arbete i inloggningstjänsten ADFS, tisdag 21/4, från kl. 07.00 till kl. 08.00

På tisdag klockan 07.00 kommer inloggningstjänsten ADFS att påverkas av ett avbrott i samband med att signerings- och krypteringscertifikat uppdateras. De flesta system kommer inte att påverkas mer än en kort stund.

Efter klockan 08.00 kommer inloggning att fungera normalt igen. Skulle du ändå uppleva problem med inloggning till något system eller har frågor kan du kontakta vår Servicedesk. 
www.servicedesk.its.umu.se 

On Tuesday a maintenance of our login services is scheduled between 7 and 8 a.m. Questions? Contact Servicedesk.
www.servicedesk.its.umu.se 

Planerad uppdatering av Aurora samarbetsytor, den 1/4, från kl 18 till 24

Den 1/4 från kl. 18.00 och framåt kommer en säkerhetsuppdatering att köras på samarbetsytorna. Under tiden kan det vara svårt att nå information och man bör undvika att arbeta i systemet under denna tid.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerad uppdatering av Aurora samarbetsytor, idag, från kl 18 till 24

Från kl. 18.00 och framåt idag kommer en uppdatering att köras på samarbetsytorna för att komma till rätta med de inloggningsproblem som en del har. Under tiden kan det vara svårt att nå information och man bör undvika att arbeta i systemet under denna tid.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Utökad kapacitet i Zoom och UmU Play

Zoom är nu uppgraderat till att klara 265 000 samtidiga användare. Under vecka 12 var det som mest 50 000 samtidiga användare i Zoom och vecka 11 var det 5 000 samtidiga användare. Det ska alltså inte vara några problem med kapaciteten i tjänsten.

UmU Play var överbelastat förra veckan och därför har uppgraderingar gjorts under helgen vecka 12. Fortsatt gäller rekommendationen att ladda upp filmer utanför de tider som är högst belastade. Belastningen i UmU Play är som högst mellan 10.00-14.00.

Pågående driftstörning i UmU Play

Det är fortfarande kapacitetsproblem i UmU Play. Vi har en dialog med leverantören om hur vi kan lösa problemen. Prestanda i tjänsten utökas löpande men användningen ökar i en ännu snabbare takt vilket leder till kapacitetsproblem.

För dig som upplever störningar finns följande rekommendationer:

 • Då de flesta laddar upp material mellan klockan 10.00-15.00 är det bra om du kan ladda upp vid andra tidpunkter på dygnet.
 • Korta ner inspelningar och/eller dela upp inspelningarna i mindre sekvenser där så är möjligt.
 • Där det är möjligt, ladda upp materialet i god tid innan det ska användas.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Uppdatering i Zoom kl. 17.00 idag 19 mars

I eftermiddag 19 mars klockan 17.00 kommer vi att genomföra en uppdatering i Zoom. Detta för att åtgärda problem som funnits i tjänsten under de senaste två dagarna.

Problemet som ska fixas är att användares tidigare inställningar och möten har försvunnit från deras profiler.

När uppdateringen i Zoom är genomförd kommer du som användare på nytt ha tillgång till dina tidigare inställningar.

OBS! Om du har ändrat inställningar eller skapat möten efter tisdagen den 17 mars klockan 19.30 behöver du skapa de på nytt och skicka ut nya kallelser till mötesdeltagare.

Du som användare kan även behöva logga in på nytt med ditt Umu-id i Zoom för att få dina gamla inställningar.