Inlägg av Elin Sköld

Pågående driftstörning i Microsoft 365-portalen

Vi har just nu en driftstörning i portalen för Microsoft 365, m365.umu.se. Det innebär att du för tillfället inte ser apparna som ingår i Microsoft 365. Du kan testa att uppdatera sidan genom att trycka CTRL+F5 (Windows) eller command+shift+R (Mac). Driftstörningen gäller endast portalen och att apparna inte är synliga där. Det påverkar inte innehållet […]

Åtgärdad driftstörning i den fasta telefonin

Den fasta telefonin fungerar nu normalt, vilket innebär att det går att ringa ut och ta emot samtal via Teams igen. För vissa personer kan det dröja en stund innan knappsatsen i Teams visas igen. Testa i så fall att starta om Teams. Driftstörningen berodde på att det uppstod fördröjningar i det planerade underhållsarbetet som […]

Pågående driftstörning i den fasta telefonin, tisdag 18/4

Vi har just nu en driftstörning i den fasta telefonin. Det innebär att vissa personer inte kan ringa ut eller ta emot samtal via den fasta telefonin. Centrala nummer, till exempel växeln, påverkas inte. Mobiltelefonin och interna samtal via Teams påverkas inte heller av driftstörningen. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer […]

Planerat servicearbete 20 april påverkade hela universitetet

Under måndag morgon uppstod omfattande driftstörningar i universitetets IT-system. Under ett planerat elarbete med strömförsörjningen till universitets driftshall uppstod problem när en brytare i ställverket skulle bytas ut. Utbytet var planerat sedan lång tid och ett led i säkerställandet av driftstabilitet. Arbetet förutsatte att strömstabilisatorn (UPS:en) var bortkopplad. Istället skulle elström genereras från vår reservströmförsörjning […]

Utökad kapacitet i Zoom och UmU Play

Zoom är nu uppgraderat till att klara 265 000 samtidiga användare. Under vecka 12 var det som mest 50 000 samtidiga användare i Zoom och vecka 11 var det 5 000 samtidiga användare. Det ska alltså inte vara några problem med kapaciteten i tjänsten. UmU Play var överbelastat förra veckan och därför har uppgraderingar gjorts under helgen vecka […]

Uppdatering i Zoom kl. 17.00 idag 19 mars

I eftermiddag 19 mars klockan 17.00 kommer vi att genomföra en uppdatering i Zoom. Detta för att åtgärda problem som funnits i tjänsten under de senaste två dagarna. Problemet som ska fixas är att användares tidigare inställningar och möten har försvunnit från deras profiler. När uppdateringen i Zoom är genomförd kommer du som användare på […]