Phishing: Kurir var oformogen att leverera ett paket

Nytt PostNord-phishing: Klicka inte på länken!
New PostNord phishing: Do not click on the link!

Skarmavbild 2016-03-03 kl. 12.00.00

Phishing: Your webmail is restricted

Detta är ett phishing-mejl. Ge inte ut ditt användarnamn eller lösenord. Om du klickar på länken så kommer du till en sida som är en exakt kopia av UmU:s webmail, så låt dig inte luras.
————————————————————————————————————————-
This is a phishing mail. Do not enter your username or password.
If you follow the link, you will see an exact copy of UmU’s webmail login page. Do not enter any information here.

Skarmavbild 2016-03-02 kl. 13.10.43

2016-03-02 13:14:53

Phishing: 2016 Outlook/Exchange Users

Detta är ett phishing-mejl. Ge inte ut några uppgifter!
This is a phishing mail. Do not follow the link!
Skarmavbild 2016-03-02 kl. 13.00.33

2016-03-02 13:16:53

Phishing: Account Update

Phishing-mejl – bara att kasta.
Phishing mail – just delete it.

Skarmavbild 2016-02-24 kl. 08.19.43

2016-02-24 08:27:13

Linux Mints hemsida hackad

#########################################
##  S E C U R I T Y   A D V I S O R Y  ##
#########################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Title            : Linux Mints hemsida hackad
Advisory ID      : SUNet CERT-2016-0002
Version          : 1.02
Probability      : low
CVE ID           : (http://cve.mitre.org/cve/)
Damage           : high Backdoor
Publication date : 20160222
Platform(s)      : Linux Mint 17.3

Summary
  Hemsidan för Linux Mint blev hackad under helgen. Själva servern
  för Linux Mint har inte blivit hackad så ingen "fulkod" har
  smygit sig in i några uppdateringar. Däremot så har länken för
  att ladda ner Linux Mint 17.3 ISOn ändrats så att den pekar på
  en trojaniserad version av Linux Mint.

Solution
  Om du har laddat ner Mint 17.3 Cinnamon ISO under helgen och har
  inte verifierat ISOn så är sannolikheten stor att det är en
  trojaniserad version. Installera om hela systemet i så fall.

  Ett enkelt sätt att kolla om det är en infektera version är att
  titta i: /var/lib/man.cy
  Om katalogen är tom så är du förmodligen OK, om den innehåller
  en fil så är du förmodligen "infekterad".


#########################################
##  S E C U R I T Y   A D V I S O R Y  ##
#########################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Title: Linux Mint website hacked
Advisory ID: Sunet CC-2016-0002
Version: 1:02
Probability: Low
CVE ID: (http://cve.mitre.org/cve/)
Damage: High Backdoor
Publication Date: 20160222
Platform (s): Linux Mint 17.3

Summary
  The home page for Linux Mint was hacked during this weekend. The
  server storing the Linux Mint code has not been hacked so no "bad
  code" has infected the updates. However, the link
  for downloading the Linux Mint 17.3 ISO has been changed, so that
  it points to a trojan version of Linux Mint instead.

Solution
  If you have downloaded Mint 17.3 Cinnamon ISO over the weekend
  and has not verified the ISO, it is most likely that it is a
  trojan version. Reinstall the entire system in that case. 
  An quick way to verify if you have an infected version, is to
  look in: /var/lib/man.cy 
  If the directory is empty, you are probably OK. If it contains a
  file, you are probably "infected".