Phishing: Till atalad (tilltalad)

Jag har varnat för detta förut, men de kommer i nya varianter. Klicka inte på länken, då det med all sannolikhet handlar om en ransomware-sajt.

I’ve sent out a warning earlier about these, but they keep coming. Do not follow the link, since it’s most likely a ransomware site!

2016-03-30 kl. 08.00.55

Phishing: Till atalad (tilltalad)

Detta är givetvis ett phishing-mejl! Följ inte länken.
Of course, this is a phishing mail! Don’t follow the link.
===============================================================

Från: Domstol <piera.ruggeri@albatravel.it>
Datum: onsdag 23 mars 2016 20:05
Ämne: Till atalad (tilltalad)

Ga till domstol webbplats (lanken oppnas i nytt fonster) for ytterligare information.

For att bekrafta for domstolen att du har fatt kallelsen till rattegangen, ska du skriva under och skicka in det svarsbrev som foljer med kallelsen. Pa domstolen kallas detta delgivning. Det ar i manga fall nodvandigt att du som tilltalad narvarar personligen vid rattegangen. Om du inte kan komma, ska du alltid kontakta domstolen.

Det ar viktigt att du kommer i ratt tid och till ratt plats, eftersom en rattegang kostar samhallet stora pengar. Om du inte kommer kan rattegangen fa stallas in. Detta innebar dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berorda blir kallade vid ett nytt tillfalle.

Du kan bli skyldig att betala vite, bli hamtad av polisen eller i vissa fall haktas om du inte kommer. Du kan dessutom fa betala kostnader for andra som kommit till domstolen. Den kallelse du fatt galler om inte domstolen meddelar annat. Ta garna med dig kallelsen till domstolen.

Phishing: Skatt Sverige: N:402-322-441-0036 !

Så här i skattetider så har de obligatoriska spammen börjat att komma, vilka utger sig för att vara från Skatteverket.
Since the declaration of taxes is soon to be done the usual phishing mails, stating to be from Skatteverket, has arrived.

2016-03-22 kl. 14.54.36

=======================================================================

2016-03-22 kl. 14.00.31

Konstiga telefonsamtal

Det kommer då och då in rapporter från anställda som på sina mobiltelefoner har blivit uppringda av personer som vill ha tillgång till deras datorer. Detta för att kunna ladda ner virus och trojaner på datorn och med förhoppningen om att kunna stjäla användaruppgifter och kontokortsnummer.

Dessa personer säger att din dator är utsatt för en säkerhetsrisk eller att datorn används i kriminella aktiviteter. För att stoppa detta, behöver du följa deras instruktioner och ge dem åtkomst till din dator. De utger sig för att vara från Microsoft eller IBM (andra stora erkända firmor kan säkerligen också förekomma).  De som ringer pratar ofta engelska med någon brytning och det är också ofta tydligt av bakgrundsljudet, att de sitter i något sorts stort cell-center. Telefonsamtalet är ofta mycket professionellt genomfört och den ovane användaren kan tyvärr luras att följa de instruktioner som ges.

Dessa personer vet också att vi alla är på vår vakt, då vi ser att ett utländskt telefonnummer söker oss. Det senaste jag fick höra om använde istället ett nummer som startade på 09 som flera av våra västerbottniska nummer, vilket känns extra lurigt. Det är sällan någon slump när sådana här sammanträffande sker,  utan dessa personer vet säkerligen att den de ringer befinner sig i Västerbotten.

Var därför vaksamma på liknande telefonsamtal och lämna aldrig tillåtelse till någon främmande människa att ta över din dator för att installera program etc. Varken Microsoft eller IBM (eller någon annat företag) skulle ringa upp er på detta sätt för att åtgärda ett problem.

Vid tveksamheter – kontakta gärna IRT, så hjälper vi till.

Phishing: Ny version

Detta är ett phishing-mejl och är inte skickat från cs.umu.se.
This is a phishing mail and it’s not sent from cs.umu.se.

2016-03-16 kl. 08.46.10