Nätfiskekampanj/phishing

Det pågår för närvarande en nätfiskekampanj riktad mot skolor. Var försiktig med att klicka på okända länkar eller lämna ut personlig information till obehöriga.

There is currently a phishing campaign targeting schools. Be cautious about clicking on unknown links or giving out personal information to unauthorized individuals.