Kritisk sårbarhet

Kritisk sårbarhet Kritisk sårbarhet i vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet.

IRT rekommenderar att ni omedelbart inventerar och går igenom era applikationer och system för att utreda om ni har sårbarheten eller inte.  Detta kan vara lite ”knepigt” eftersom Log4j kan finnas inbyggd i olika komponenter.  Sök information hos respektive tillverkare/leverantör som ni har för ERA system, alternativt ta del av generell information.

Mer information ang. Log4j finns på CERT.se https://cert.se/2021/12/kritisk-sarbarhet-i-apache-log4j