Inlägg av Ulrik Sandgren

Pågående driftstörning i Moodle

Vi har just nu en driftstörning i Moodle. Det innebär att Moodle är långsammare än normalt. Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i UmU Play

12/11 kl 19.00 – 13/11 kl 05.00 samt 17/11 kl 21.00 – 24.00 kommer UmU Play att påverkas av uppdateringar. Under dessa perioder kommer systemet att var tillgängligt men responstiderna kan vara längre än normalt. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Kaltura Capture

Vi har just nu en driftstörning med Kaltura Capture version 4.2.110. Det innebär att uppladdning av filmer från programmet inte fungerar. Det går att komma runt problemet genom att installera en äldre version Windows: https://cdnapisec.kaltura.com/content/static/classroom/v4.2.83/KalturaCapture_4.2.83.msi OSX: https://cdnapisec.kaltura.com/content/static/classroom/v4.2.83/KalturaCapture_4.2.83.dmg Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Fortsatta problem med livesändningar och Umu Play

Det går fortfarande inte att sända live med Umu Play Salar som berörs är Lindellhallarna, Aula Biologica, Aula Nordica, KBC-huset samt Polisutbildningens lokaler. Att spela in till Umu Play i dessa salar fungerar bra. Felsökning av tjänsteleverantören NorduNet pågår. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Umu Play

Vi har just nu en driftstörning i Umu Play. Det innebär att tjänsten kan svara med ”API fel” istället för att visa media. Vi arbetar med att lösa problemet. Se https://status.nordu.net/ för mer information. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se