Fortsatt driftstörning i Moodle

Felsökningen i Moodle fortsätter, vissa funktioner kan ge längre svarstider än normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk