Inlägg av Håkan Gustafsson

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 7 november, kl. 20.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 7 november mellan kl 20.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar. Alla IT-tjänster kommer att beröras. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Planerad redundanstest av universitetets internetförbindelse den 27/10

Torsdagen den 27/10 mellan kl 20:00 – 22:00 kommer en redundanstest att genomföras på universitetets internetförbindelse. Under den tiden kan det uppstå korta avbrott på internettrafiken. Umeå universitet har två stycken förbindelser till internet via SUNET som i sin tur knyter ihop datatrafiken för alla universitet och högskolor i Sverige och även ser till att […]

Avbrott på datanätet på IMB

Huset som Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) håller till i är utan datanät på grund av en skada på en fiber som uppstått i samband med de byggnadsarbeten som pågår där. Felet beräknas vara avhjälpt vid lunchtid. /Nätdriften tillsammans med Lokalförsörjningen

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 3 oktober, kl. 20.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 3 oktober mellan kl 20.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar. Alla IT-tjänster kommer att beröras. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se

Planerat avbrott på datanätet måndagen den 5 september, kl. 20.00–24.00. Alla IT-tjänster kommer att beröras

Måndagen den 5 september mellan kl 20.00–24.00 kommer vi att utföra underhåll och servicearbete både på det fasta och trådlösa datanätet. Arbetet innebär att vi förbättrar tillgängligheten och minskar risken för framtida störningar. Alla IT-tjänster kommer att beröras. Har du frågor? Kontakta Servicedesk www.servicedesk.its.umu.se