Service på elkraftanläggningen till de centrala IT-systemen

Perioden mellan den 14/8 till den 30/8 kommer service att ske på elkraftanläggningen som försörjer de centrala IT-systemen. Arbetet kommer att ske under dagtid och ska inte påverka den normala verksamheten.
Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se