Planerad uppdatering av inloggningstjänsterna (CAS/ADFS), torsdag, 8/12, från kl 7 till kl 7.30

Torsdagen den 8/12 sker underhåll av våra inloggningstjänster (CAS och ADFS) mellan kl 7-7:30. Under denna period kan det vara svårt att logga in i tjänster, alternativt kan du bli utloggad och behöver logga in igen. Detta gäller för tjänster som använder central inloggning. Om du upplever problem så prova att starta om webbläsaren och försök på nytt.

Efter driftsättning har inloggningssidorna fått ny design. Läs mer på Aurora https://www.aurora.umu.se/stod-och-service/it-och-telefoni/inloggningar/ny-design-vid-inloggning/

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Scheduled update of login services (CAS/ADFS)
Thursday 8/12 a maintenance of our login services (CAS and ADFS) is scheduled between  7-7: 30. During this period, it may be difficult to log into the service, alternatively, you may be logged out and need to log in again. This applies to services that use central authentication. If you are experiencing problems, try restarting your browser and try again.

After this maintenance the login pages is redesigned. Read more at Aurora https://www.aurora.umu.se/en/service-and-support/it-and-telephony/inloggningar/new-design-at-login/

Any questions? Contact Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se