Uppdatering: Driftsstörningar i Inspera Assessment

Uppdatering kl. 14:20. Inspera har utfört åtgärder kopplat till driftstörningarna som upptäcktes under förmiddagen.

Inspera meddelar att fördröjningarna i tjänsten nu är kortare och att utredning och monitorering av problemen fortsätter.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk