Leveransproblem av epost från @inst.umu.se-adresser mot Gmail från M365

Detta gäller i 99% av fallen inte personliga mailkonton utan bara funktions och tjänstekonton. Google har en extrakontroll av epost som de tar emot. Saknas säkerhetsfunktionen SPF riskerar mailet att studsa. UmU har säkerhetsfunktionen SPF för @umu.se men inte för @institution.umu.se då de adresserna är under avveckling och skall ej användas för utgående epost. Får ni problem med studsande mail mot Gmail så skall ni i första hand byta avsändare så det är funktion.inst@umu.se (gamla adressen kan fortfarande ta emot epost). Om det av någon anledning inte är möjligt beställer ni registrering av SPF via Servicedesk för den e-postdomänen som studsar.
Ingen mer uppdatering kommer att komma angående detta ärende då det är ett förväntat fel.

Har du frågor?
Kontakta Servicedesk