Planerat arbete i Microsoft 365 med påverkan på e-postmiljön för studenter, 11-12 oktober

Från tisdag kväll den 11/10 och under onsdag 12/10 kan det förekomma vissa störningar för studenter i e-postmiljön i Microsoft 365 i samband med planerat arbete i plattformen. Kortare störningar kan förekomma även för anställda och anknutna som har fått sin e-post flyttad till Microsoft 365.

Studenter som har vidarebefordring av sin e-post kan under denna period få problem med att e-post inte skickas till forwardadressen. Studenter uppmanas därför att logga in i Exchange Online i Microsoft 365 för att inte missa något viktigt.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk