Uppdatering – Pågående driftstörning i mailtrafik mot Gmail

Enligt vad vi kan se börjar Gmail släppa på mail från oss men med fördröjning. Vi vill också påpeka att det är extremt viktigt att ni inte gör massutskick från era egna e-postadresser till studenterna. Skall massutskick göras skall det ske antingen via funktioner i eventuella kurswebbar eller via sändlistetjänsten Sympa.  Det är extra viktigt just nu när Gmail ser oss som en suspekt leverantör av epost.

Skickar ni ut ett massutskick från er egen epost till studenter och några av dem klickar på ”markera som skräppost” och det fortsätter komma massutskick på samma sätt så ökar risken för att Google (eller andra leverantörers system) anser att mail från @umu.se är spam eller i värsta fall svartlistar oss.

Meddela gärna oss via servicedesk om ni fortfarande får studsar på mail till Google.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk