Pågående driftstörning i mailtrafiken mot gmail

Vi har blivit svartlistade av Google vilket gör att vissa mail studsar mot gmail. Vi har ingen kontaktväg till Google mer än att skicka in ärenden via ett formulär. Så tills dess vi hör något från dem kan mail till gmail studsa.

Vi återkommer med mer information så fort vi hört något från Google men senast på fredag kl. 09.00

Det är mycket viktigt att man inte skickar ut massutskick till studenter från sin egen epost utan användare de tjänster som finns för detta. Ex. via lärplattformarna eller sändlistetjänsten Sympa. När enskilda användare skickar ut massutskick från sin egen epost ökar risken för att vi blir svartlistade på detta vis.
Vi vill också påminna om att vara uppmärksam på mail som ber dig logga in på en webbsida för att åtgärda problem med din epost eller liknande universitetet kommer aldrig att skicka ut mail med länkar där vi ber dig logga in.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk