Planerad omstart av e-postserver, fredag 22/4, kl. 07.45-08.15

Fredag den 22/4 kommer inkommande och utgående epost att påverkas av en flytt av en av maskinerna som hanterar detta. Anledningen är det pågående arbetet med att förbättra universitetets centrala datorhall.

Du kan uppleva viss fördröjning i inkommande och utgående epost under denna period.

Efter 08.30 kommer e-postflödet att fungera normalt igen.

Vid frågor kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk