Planerat certifikatbyte i Skypemiljön, måndag den 27/9 kl. 15.30-16.30

Måndag den 27/9 kommer Skype-miljön att påverkas av ett byte till ett nytt certifikat. Bytet bör inte märkas av då det kommer från samma utfärdare som tidigare. Fasta Skype-telefoner kan ev. loggas ut tillfälligt.

Senast kl. 16.30 kommer tjänsten att fungera normalt igen.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk