Uppdatering – Pågående driftstörning vid synkning av epost för mobila enheter

Vi har ett en gemensam faktor för de klienter som inte kunde synkronisera sin epost och håller på att applicera en fix för detta. Upplever du problem med synkningen på din mobil starta i så fall om telefonen och pröva synkronisera din epost på nytt. Vi återkommer senast innan kl. 16 med en ny statusrapport.

Vi har fått in rapporter om att ett flertal användare har problem med att synka eposten på sina mobila enheter. Vi håller på att samla in information om vilka typer av enheter och klienter det berör och för att utreda om problemet ligger på klientnivå, konton eller på servernivå. Webmail och desktopklienter fungerar

Vi arbetar med att lösa problemet och återkommer med mer information innan kl. 13.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk