Planerad uppdatering i tjänsten Skyddade dokument klar.

Åtgärderna är nu utförda och tjänsten Skyddade dokument skall fungera normalt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.umu.se/servicedesk