Åtgärdad driftstörning i Skypetelefonin

Skypetelefonin fungerar nu normalt. Problemet med inkommande ljud från extern part skall nu vara löst. Upplever du fortfarande problem bör du logga ut från dina Skypeklienter stänga ned dem och starta upp igen.