Åtgärdad driftstörning i mailtrafiken

Förutom mailtrafik från Office 365 har även mail från andra epostdomäner studsat. Det är nu åtgärdat men mail som studsat behöver skickas på nytt.