Åtgärdad driftstörning i synkroniseringstjänsten och kontoaktivering

Synkroniseringstjänsten samt kontoaktivering fungerar nu normalt.