Åtgärdad driftstörning i passagesystemet

Passagesystemet fungerar nu normalt.