Planerad åtgärd för tjänsten ITS-Printsrv, onsdag 17/6, kl 9.00

Onsdag, 17/6 kommer ITS-Printsrv att påverkas av en planerad åtgärd. Som ett led i IT-säkerhetsarbetet vid Umeå universitet begränsas åtkomsten till ITS-Printsrv till att enbart vara tillgänglig om du sitter på campusområdet. Befinner du dig utanför campusområdet behöver du VPN för att få tillgång till tjänsten.

Åtgärden innebär inget driftstopp i tjänsten utan fungerar som vanligt.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se