Inlägg av itsblogadmin

Uppdatering: Kritisk sårbarhet

Ytterligare en sårbarhet i det vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet har upptäckts Log4j (CVE-2021-45046) denna drabbar även version 2.15.0 som först släpptes för att åtgärda problemet. En ny version har släppts och Log4j 2.17.0 är nu den senaste versionen. IRT vill understryka allvarligheten i denna sårbarhet och påminna om att […]