Inlägg av itsblogadmin

Phishing: ”Administratörsvarning: Din portal har stängts av”

Phishingmail. Om du följt länken i nedanstående mail och angivit din kontoinformation ta kontakt med abuse@umu.se för vidare hjälp. Phishing mail if you clicked the link in the email pictured below and submitted your account info please contact abuse@umu.se for further help. Screenshot of the phishing site

Uppdatering: Kritisk sårbarhet

Ytterligare en sårbarhet i det vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet har upptäckts Log4j (CVE-2021-45046) denna drabbar även version 2.15.0 som först släpptes för att åtgärda problemet. En ny version har släppts och Log4j 2.17.0 är nu den senaste versionen. IRT vill understryka allvarligheten i denna sårbarhet och påminna om att […]