Uppdatering: Kritisk sårbarhet

Ytterligare en sårbarhet i det vanligt förekommande Apache-biblioteket Log4j som används för loggning och spårbarhet har upptäckts Log4j (CVE-2021-45046) denna drabbar även version 2.15.0 som först släpptes för att åtgärda problemet.


En ny version har släppts och Log4j 2.17.0 är nu den senaste versionen.


IRT vill understryka allvarligheten i denna sårbarhet och påminna om att ni omedelbart bör inventera och gå igenom era applikationer och system för att utreda om ni har sårbarheten eller inte.
Detta kan vara lite ”knepigt” eftersom Log4j kan finnas inbyggd i olika komponenter. Sök information hos respektive tillverkare/leverantör som ni har för ERA system.

CERT.se har uppdaterat sin information och trycker hårdare på vikten av att åtgärda detta.
Det räcker alltså inte att ”bara vänta på en patch” utan aktiva åtgärder krävs omgående!

https://cert.se/2021/12/uppdatering-om-det-allvarliga-laget-gallande-sarbarheten-i-log4j
https://cert.se/2021/12/kritisk-sarbarhet-i-apache-log4j