Phishing: Umeå Universitets Service Desk Department

Detta är ett phishing-mail och inte skickat från UmU. Länken leder till en sida som ser ut som en inloggning till O365:s webmail. Kasta mailet i papperskorgen.

This is a phishing mail and is NOT sent from UmU.