Phishing: VB: NetID Update

Detta är ett phishing-mejl och är INTE skickat från Umeå universitet!

This is a phishing mail and it is NOT sent from Umeå universitet!