Bedrägeri: Tutoring for my son

Det har dykt upp en ny variant på bedrägeri-mail:
Någon skriver till anställda på UmU och ber om hjälp med privatundervisning.
Bedrägeriet går sedan ut på att bedragaren vill betala i förväg. Betalningen sker då med en falsk check och med ett större belopp än vad man kommit överens om. Bedragaren vill sedan ha tillbaka det överskjutande beloppet till sitt eget konto. Enligt uppgift så ska detta gå att genomföra då banken behöver tid på sig för att avgöra att checken är falsk.
Det finns en utförligare beskrivning över hur det hela går till på denna sida:
https://www.berkeleyparentsnetwork.org/recommend/tutors/scam

We have noticed a new scam towards UmU:
The scammer writes to people at UmU and asks for help with tutoring.
If the scam continues, the scammer will pay in advance using a false check. The scammer will also pay more than the agreed sum. The scam is possible to perform since it can take weeks before the bank discovers that the check is false. A link to a detailed walk through of the scam:
https://www.berkeleyparentsnetwork.org/recommend/tutors/scam


Från: Allen Paul [mailto:williamstzzz842@gmail.com]
Skickat: den 7 augusti 2017 17:22
Ämne: Tutoring for my son

Hello,
How are you doing today? My name is Allen Paul. I came across your e-mail at the Department of Math? under People’s portal. I seek for a private tutor for my son.
I would like to know if you would be available for the job and I would provide you with more details my son..

I’ve arranged with my caregiver that my Son is coming to stay with for his period of tutoring and he had agreed with me. Do email me back with following information in you are interested in teaching him:
total cost of tutoring for 1 months (1 hour per day 3 times/week),your years of teaching experience.
Expecting your prompt response..
Regards