Phishing: Uppmärksamhet Umeå universitet e-användare

Detta mail kommer inte från Umeå universitet. Bara att slänga i papperskorgen.
This mail was not sent from Umeå University. Just delete it.