Ransomware: Fakturor som bilagor i .zip-filer

Det har bara öst in mail det senaste dygnet som har .zip-filer som bilagor. De utger sig oftast för att vara någon sorts faktura eller betalning för att du ska bli nyfiken. Med all sannolikhet innehåller de alla ransomware. Radera dessa mail, öppna inga filer och klicka inte på några länkar. Ta också tillfället att kontrollera att du har en fungerande backup på alla dina dokument.

We have been overloaded the past day by mail with .zip files as attachments. They often present themselves as an invoice or payment, to get your attention. We suspect that more or less all of them contain ransomware. So don’t open any of these files or follow any of the links. Just delete them. This may also be a good time to recheck that you have a workable back up of all your documents.