Inlägg av Daniel Karlsson

Planerat arbete i Servicedesk Plus, Måndag 24/1-22, 1630-1930

Planerat arbete med Servicedesk plus, Måndag 24/1-22, 1630-1930 Måndag 24/1-22 kommer Servicedesk plus ärendehanteringssystem att påverkas av ett servicearbete. Under denna tidsperiod kommer Servicedesk Plus inte att kunna användas. Efter 1930 kommer Servicedesk plus att fungera normalt igen. Vid frågor kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering i bilaga.umu.se, torsdag, 20/1-22 0930-1000

Torsdag 20/1-22 kommer bilaga.umu.se att påverkas av man ska uppdatera mjukvaran som tillhandahåller tjänsten bilaga.umu.se. En uppdatering av mjukvaran Cryptshare som sköter tjänsten kommer att genomföras. Under denna period kommer bilaga.umu.se att var otillgänglig. Efter 1000 20/1-22 kommer bilaga.umu.se att fungera normalt igen. Vid frågor kontakta Servicedesk www.umu.se/servicedesk

Planerad uppdatering av skyddade dokument, Onsdag 24/11-21 från 0830 till 1700

Onsdag 24/11-21 kommer Skyddade dokument att uppdateras. Det här för att säkerheten och tillgången till siterna ska vara så optimal som möjligt. Under den här perioden kommer Skyddade dokument att gå långsammare än vanligt. Efter 24/11-21  kommer Skyddade Dokument att fungera normalt igen. Har du frågor? Kontakta Servicedeskwww.umu.se/servicedesk

Planerad Patchning av umu.se från 16/11-21 till 17/11-21 , 0900-1530

16/11-21 kommer umu.se servrar att säkerhetsuppdateras, umu.se kommer under tiden att köras på 2 servrar vilket kan göra så att sidan blir under högre belastning. Detta görs för att dom senaste uppdateringarna installeras för säkerhet och stabilitet. Under denna period kan användarna uppleva en aning längre responstid, men mest troligt ser man ingen skillnad. Efter […]

Planerad flytt av DB i Skyddade dokument, Onsdag 10/11-21, 0830-1630

Måndag 10/11-21 kommer delar av Skyddade dokument att påverkas pga flytt av Databaser till nya diskar. För att höja säkerheten kommer man att flytta databaserna till separata diskar, det kommer även att höja snabbheten på siterna det kommer främst att påverka större databaser.  Under denna period kommer siterna bli read only när flytten genomförs. Efter […]